Friday, 3 June 2011

Jangan mengharap sesuatu jika tidak berusaha !!

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri” - ar-Ra’du ayat 11.

No comments:

Post a Comment